САФАРОВ АБДУВАЛИ МАҲМАДСАИДОВИЧ

 Намуди диссертатсия  Номзадӣ
 Номи диссертатсия  ҶАНБАҲОИ ТАШКИЛИЮ ИҚТИСОДИИ РУШДИ
 СОҲАИ САЙЁҲӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 Рамз ва номи ихтисоси   илмӣ  08.00.04 – Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.06 – Иқтисодиёти соҳаи   сайёҳӣ)
 Coҳaи илм

 Илмҳои иқтисодӣ

Номгӯйи хуҷҷатҳо

Санаи нашр

1  Диссертатсия 08.07.2023
2  Автореферат 08.07.2023
3  Маълумот оид ба роҳбари илмӣ 08.07.2023
4  Тақризи роҳбари илмӣ 08.07.2023
5  Хулосаи кафедра (шуъба) 08.07.2023
6  Хулосаи муассисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст 08.07.2023
7  Қарори шӯрои диссертатсионӣ оид ба таъини комиссияи экспертӣ 08.07.2023
8  Хулосаи комиссияи экспертӣ 08.07.2023
9  Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия 08.07.2023
10  Эълони баргузории ҳимоя 08.07.2023
11  Маълумот оид ба муқарризи расмии 1-ум 08.07.2023
12  Тақризи муқарризи расмии 1-ум 26.08.2023
13  Маълумот оид ба муқарризи расмии 2-юм 08.07.2023
14  Тақризи муқарризи расмии 2-юм 26.08.2023
15  Маълумот дар бораи муассисаи пешбар 08.07.2023
16  Тақризи муассисаи пешбар 26.08.2023
17  Тақриз ба автореферат -1 30.08.2023
18  Тақриз ба автореферат -2 30.08.2023
19  Тақриз ба автореферат -3 30.08.2023
20  Такриз ба автореферат -4 30.08.2023
21  Протоколи ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ 21.09.2023
22  Варақаи ҳузури аъзои Шӯрои диссертатсионӣ 21.09.2023
23  Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ 21.09.2023