Баҳодурова Қумринисо Қаюмовна

 Намуди диссертатсия  Номзадӣ
 Номи диссертатсия «Такмили муҳити молиявии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли соҳибкории кишоварзӣ)»
 Рамз ва номи ихтисоси   илмӣ 08.00.06 –Иқтисодиёт ва идоракунӣ тибқи самтњои фаъолият (08.00.06.06 -Иқтисодиёти соҳибкорӣ)
 Coҳaи илм

 Илмҳои иқтисодӣ

Номгӯйи хуҷҷатҳо

Санаи нашр

1  Диссертатсия 03.04.2024
2  Автореферат 03.04.2024
3  Маълумот оид ба роҳбари илмӣ 03.04.2024
4  Тақризи роҳбари илмӣ 03.04.2024
5  Хулосаи муассисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст 03.04.2024
6  Қарори шӯрои диссертатсионӣ оид ба таъини комиссияи экспертӣ 03.04.2024
7  Хулосаи комиссияи экспертӣ 03.04.2024
8  Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия 03.04.2024
9  Эълони баргузории ҳимоя 03.04.2024
10  Маълумот оид ба муқарризи расмии 1-ум 03.04.2024
11  Тақризи муқарризи расмии 1-ум
12  Маълумот оид ба муқарризи расмии 2-юм 03.04.2024
13  Тақризи муқарризи расмии 2-юм
14  Маълумот дар бораи муассисаи пешбар 03.04.2024
15  Тақризи муассисаи пешбар
16  Тақриз ба автореферат -1
17  Тақриз ба автореферат -2
18  Тақриз ба автореферат -3
19  Такриз ба автореферат -4
20  Протоколи ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ
21  Варақаи ҳузури аъзои Шӯрои диссертатсионӣ
22  Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ