БАҲОДУРОВА ҚУМРИНИСО ҚАЮМОВНА

 Намуди диссертатсия  Номзадӣ
 Номи диссертатсия «Такмили муҳити молиявии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли соҳибкории кишоварзӣ)»
 Рамз ва номи ихтисоси   илмӣ 08.00.06.06 – Иқтисодиёти соҳибкорӣ
 Coҳaи илм

 Илмҳои иқтисодӣ

Номгӯйи хуҷҷатҳо

Санаи нашр

1  Диссертатсия 24.01.2024
2  Автореферат 24.01.2024
3  Маълумот оид ба роҳбари илмӣ 24.01.2024
4  Тақризи роҳбари илмӣ 24.01.2024
5  Хулосаи муассисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст 24.01.2024
6  Қарори шӯрои диссертатсионӣ оид ба таъини комиссияи экспертӣ 24.01.2024
7  Хулосаи комиссияи экспертӣ 24.01.2024
8  Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия 24.01.2024
9  Эълони баргузории ҳимоя
10  Маълумот оид ба муқарризи расмии 1-ум 24.01.2024
11  Тақризи муқарризи расмии 1-ум
12  Маълумот оид ба муқарризи расмии 2-юм 24.01.2024
13  Тақризи муқарризи расмии 2-юм
14  Маълумот дар бораи муассисаи пешбар 24.01.2024
15  Тақризи муассисаи пешбар
16  Тақриз ба автореферат -1
17  Тақриз ба автореферат -2
18  Тақриз ба автореферат -3
19  Такриз ба автореферат -4
20  Протоколи ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ
21  Варақаи ҳузури аъзои Шӯрои диссертатсионӣ
22  Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ