НАИМЗОДА НАСИМҶОН ҚУДРАТУЛЛО

 Намуди диссертатсия  Номзадӣ
 Номи диссертатсия  ТАКМИЛИ ТАЪМИНОТИ ИТТИЛООТИИ ТАШКИЛИ   ХИЗМАТРАСОНИҲОИ САЙЁҲӢ
 Рамз ва номи ихтисоси   илмӣ  08.00.04 – Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.06 – Иқтисодиёти соҳаи   сайёҳӣ)
 Coҳaи илм

 Илмҳои иқтисодӣ

Номгӯйи хуҷҷатҳо

Санаи нашр

1  Диссертатсия 25.09.2023
2  Автореферат 25.09.2023
3  Маълумот оид ба роҳбари илмӣ 25.09.2023
4  Тақризи роҳбари илмӣ 25.09.2023
5  Хулосаи муассисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст 25.09.2023
6  Қарори шӯрои диссертатсионӣ оид ба таъини комиссияи экспертӣ 25.09.2023
7  Хулосаи комиссияи экспертӣ 25.09.2023
8  Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия 25.09.2023
9  Эълони баргузории ҳимоя 25.09.2023
10  Маълумот оид ба муқарризи расмии 1-ум 25.09.2023
11  Тақризи муқарризи расмии 1-ум 17.11.2023
12  Маълумот оид ба муқарризи расмии 2-юм 25.09.2023
13  Тақризи муқарризи расмии 2-юм 17.11.2023
14  Маълумот дар бораи муассисаи пешбар 25.09.2023
15  Тақризи муассисаи пешбар 17.11.2023
16  Тақриз ба автореферат -1 17.11.2023
17  Тақриз ба автореферат -2 17.11.2023
18  Тақриз ба автореферат -3 17.11.2023
19  Такриз ба автореферат -4 17.11.2023
20  Протоколи ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ 06.12.2023
21  Варақаи ҳузури аъзои Шӯрои диссертатсионӣ 06.12.2023
22  Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ 06.12.2023